Om oss

Vi riktar oss mot både privata och kommersiella fastigheter vid elarbeten

Vår fokus ligger i att installera solskydd

Vi kommer vara det självklara valet av elektriker när det kommer till installation av någon typ av solskydd

TJÄNSTER

Vad gör oss till bästa valet av elektriker ?

Vi är utbildade.

Vi är experter på vad vi kopplar in i ert elnät.

Vi har ett stort antal expertområden på företaget.

Vi gör el installationen samma dag som montaget.

Över 80 års kombinerad erfarenhet och expertis i samma bolag.


Solskyddsel är en del av Svenska Solskyddsgruppen som bildades 2014.

Vi såg behovet av duktiga montörer i vår bransch som är lite av säsongsbetonad.

Vi ville hitta en lösning där kompetensen fanns kvar år efter år.

Det har vi lyckats med och vi har mångåriga medarbetare som nu går vidare i deras utveckling och utbildas till elektriker.

Solskyddsel är en utveckling av kompetensen i Svenska Solskyddsgruppen.

Vi är sen ett par år 9 montörer i 5 servicebilar som gör jobb i hela norden.

Vi finns mest i Stockholm där vi har ett stort lager för omlastning av solskydd åt våra kunder som återfinns i solskyddsbranchen.